Szóstka

Jest to wibracja osób, które szczęście innych przedkładają ponad własne potrzeby i zachcianki. Wartości, którymi kieruje się szóstka, to harmonia i partnerstwo, miłość i szczodrość oraz humanizm i opanowanie.

To osoby szlachetne o łagodnym usposobieniu, ucieleśnienie wszelkich cnót. Mają także drugą stronę swej natury, a jest nią nieprzejednanie i pamiętliwość, ujawniające się w chwilach zagrożenia, gdy dobro i bezpieczeństwo najbliższych zostaje zachwiane.

Przeważnie jednak są lubiane i poważane przez innych, a naturę mają spokojną, dobrą i nie ulegają niepotrzebnie złym emocjom. Jeśli dopuszczają do bliskich relacji z innymi, to tworzą długotrwałe i wartościowe związki. Już we wczesnym dzieciństwie ujawniają cechy potrzeby piękna i harmonii, z ogromna potrzebą tworzenia, ulepszania świata co przejawia się w zdolnościach artystycznych np. muzyce, plastyce. Ich naturalna potrzeba niesienia pomocy potrzebującym, empatia, dobroduszność, altruizm i sprawiedliwość mogą być wykorzystane przez osoby wyrachowane. Walka we współczesnym świecie i bezpardonowość mogą wywrzeć negatywne piętno na idealistycznej osobowości szóstki. Ludzie wyczuwają w szóstkach opiekuna, nauczyciela i przewodnika, emanującego wewnętrznym spokojem i ciepłem. Są nastawione pacyfistycznie i próbują zrozumieć oponenta, a dzięki temu są świetnymi negocjatorami. Niezwykle istotny jest dla nich respektowanie tradycyjnego światopoglądu. Trafiają się jednak osoby wibrujące negatywnie, a więc mamy do czynienia z osobami nieobowiązkowymi, leniwymi i obsesyjnie wyszukującymi problemy.