Dwójka

Osoba o wibracji dwójki, to mediator. Pierwiastek męski i żeński, czyli dopełnianie się i łączenie przeciwieństw. To ludzie o szczególnej wrażliwości na innych, taktowne i altruistyczne. Zazwyczaj są bardzo lubiane przez otoczenie, ze względu na swój łagodny charakter i niechęć do wyróżniania się za wszelką cenę.

Jako esteci kochają wszelkie przejawy piękna. Posiadają nieco nadwrażliwy charakter, powściągliwość i delikatność, oraz pewne cechy dyplomacji. Swoją nieśmiałością roztaczają atmosferę spokoju. Łagodne cechy charakteru jak – nieśmiałość, skromność i prostoduszność, bywają kłopotliwe z zderzeniu z okrutną rzeczywistością. Z tego powodu źle radzą sobie z osobami kłótliwymi i ordynarnymi, ponieważ ich wrażliwość nie pozwala na podobne zachowania. Jednak w niesprzyjających warunkach ich radosne i przyjazne nastawienie zostaje stłamszone, a ich subtelna konstrukcja psychiczna ulega zachwianiu.

Pomimo swojego niewątpliwego uroku posiadają wiele kompleksów i są łatwowierne, co zostaje szybko dostrzeżone i wykorzystane. Dwójki powinny stawiać sobie mniej ambitne cele i bardziej siebie akceptować, ponieważ nikt nie jest doskonały. W sferze zawodowej świetnie sprawdzają się jako dyplomaci i negocjatorzy. Są dobrymi psychologami o cechach empatycznych. Poczucie piękna czyni z nich wspaniałych artystów i kolekcjonerów dzieł sztuki.

Ich wibracja sprawia, że są sumiennymi i uczciwymi pracownikami. Dwójka przywiązuje dużą wagę do kontaktów z ludźmi, a jako partner jest najbardziej zgodna w skali numerologicznej.