Numerologia

Numerologia w dzisiejszych czasach nie jest uznawana za naukę. Wiele osób mylnie sądzi, że nie posiada ona podstaw racjonalnych i eksperymentalnych.

Numerologia jest pochodną nauk i wyliczeń Pitagorasa, greckiego filozofa oraz geniusza matematycznego. Jej początków należałoby szukać zatem już wtedy, gdy cyfra zaczęła odgrywać dużą rolę w życiu człowieka.

Opiera się na przekonaniu, że numer przyporządkowany osobie lub rzeczy ma ścisły związek z jego losem. Imiona, nazwiska, nazwy własne przedmiotów zamienia się na liczby, poprzez przyporządkowaniu cyfry każdej literze alfabetu, które się. Podstawą numerologii jest sumowanie cyfr danej liczby. Według numerologów wszystko co dzieje się w naszym życiu nie jest dziełem przypadku - nawet to kiedy się rodzimy, w jakim kraju, rodzinie oraz którego dnia.

Człowiek przychodzi na świat po to, aby się doskonalić, a wszystko co przeżywa stanowi dla niego naukę na przyszłość. Numerologia pozwala właśnie odkryć wydarzenia jakie mamy jeszcze przed sobą. Na przykład: – Aby przewidzieć co przyniesie komuś dany rok, sumuje się cyfry daty rodzenia tej osoby, aż do uzyskania jednej cyfry: 27-10-1962 r. – 2 + 7 + 1 + 0 + 1 + 9 + 6 + 2 = 28 = 2 + 8 = 10 = 1 + 0 = 1 - ta osoba jest numerologiczną jedynką. - Następnie sumuje się cyfry zawarte w danym roku – 2013 r. 2 + 0 + 1 + 3 = 6. Zatem rok 2013 dla numerologicznej jedynki ma wibrację 1 + 6 (suma wibracji daty urodzenia i roku) = 7 – a więc w odniesieniu do tej osoby odpowiada liczba 7. Tzw. „liczba urodzenia” według numerologii determinuje cechy charakteru danej osoby: np. „numerologiczna jedynka”, to człowiek o silnych cechach przywódcy, człowiek odważny, a jednocześnie indywidualista mocno zaznaczający swoją obecność. Silna „wibracja”. Innym sposobem jest sumowanie cyfr przypisanych literom imienia i nazwiska: Literom A, Ą, J, S, Ś jest przypisana cyfra 1 Literom B, K, T jest przypisana cyfra 2 Literom C, Ć, L, Ł, U jest przypisana cyfra 3 Literom D, M, V, jest przypisana cyfra 4 Literom E, Ę, N, Ń, W jest przypisana cyfra 5 Literom F, O, Ó, X jest przypisana cyfra 6 Literom G, P, Y jest przypisana cyfra 7 Literom H, Q, Z, Ż, Ź jest przypisana cyfra 8 Literom I , R jest przypisana cyfra 9 Kto chciałby zgłębiać numerologię, być może znajdzie odpowiedzi na pytania stawiane o sens życia swojego i najbliższych, oraz ludzi, których dane mu będzie w życiu napotkać. Znając podstawy numerologii można zaplanować lub przewidzieć wydarzenia. Nie jest to jednak wyrocznia, ale drogowskaz naszych możliwości i ograniczeń.